Reparationer

För att kunna göra en ordentlig bedömning av skadan på ditt instrument samt kostnad för reparation av denna är Du välkommen att besöka Sundberg Guitars verkstad.

Share:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Leave a Reply